فرهنگ معین

ابواب جمعی

(~ِ جَ) [ ع. ] (ص نسب.) ۱- منسوب به ابواب جمع ؛ دریافت‌ها و وصولی -‌های مادر حساب، دخل‌ها و دریافت‌های صاحب جمع. ۲- گروهی که در یک مجموعه کار م ی کنند.

فرهنگ عمید

ابواب جمعی

(صفت نسبی، منسوب به ابواب جمع) [عربی. فارسی] [abvābjami] ۱. آنچه از درآمد یا اموال که در اختیار کسی است. ۲. (اسم، صفت نسبی) مجموعۀ کارکنان زیر فرمان یک نفر یا یک سازمان.