فرهنگ عمید

ابناالسبیل

(اسم) [عربی، جمعِ اِبنُ‌السَّبیل] [قدیمی، مجاز] [abnāossabil] = ابن‌السبیل