فرهنگ معین

ابلاغیه

(اِ یِّ یا یَُ) [ ع. ] (اِ.) ورقه‌ای که از طرف مقامات ذی صلاحیت صادر شود و مطلبی را ابلاغ کنند.

فرهنگ عمید

ابلاغیه

(اسم) [عربی] (حقوق) [eblāqiy[y]e] دستور یا حکمی که از طرف مقام رسمی صادر می‌شود.