[اَ طَ] (ص نسبی) منسوب به ابطح. از قریش ابطح و بطاح. مقابل قریش ظاهری و قریش ظواهر.

(صفت نسبی، منسوب به ابطح، جایی میان مکه و منا) [عربی. فارسی] [قدیمی] [abtahi] از القاب پیامبر اسلام: ♦ شعر حسان‌بن ثابت را به خوش‌طبعی شنود / پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام (سوزنی: ۲۶۶).

ابطحی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • میلاد ابطحی، فوتبالیست ایرانی
  • محمدعلی ابطحی، روحانی و سیاستمدار ایرانی
  • سید محمدعلی موحد ابطحی، از مراجع تقلید ایرانی
  • سید محمدباقر موحد ابطحی، از مراجع تقلید ایرانی
  • سید حسن ابطحی، از روحانیون شیعه معاصر
  • خانه ابطحی، مربوط به دوره صفوی
  • امید ابطحی، بازیگر ایرانی آمریکایی
  • محمود ابطحی، نماینده شهر اصفهان در مجلس پنجم و هفتم
  • سید محمدجواد ابطحی، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ خمینی‌شهر در دورهٔ هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی