فرهنگ عمید

ابستروکسیون

(اسم مصدر) [فرانسوی: obstruction] (سیاسی) [abst[e]roksiyon] حاضر نشدن عده‌ای از نمایندگان مجلس قانون‌گذاری به منظور از اکثریت انداختن جلسه و جلوگیری از تصویب لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده.