[اَ بِ] (اِخ) اَوِستا. اَستا. اَبستاق. وِستا. ستا. اوستاک. آبستا. اَبستاغ :

(اسم) [قدیمی] [abestā] = اَوِستا

اَوِستا مجموعه‌ای از کتاب‌های دینی در مَزدَیَسنا است که به زبان اوستایی نوشته شده‌است. این مجموعه، دارای بیست و یک بخش است اما امروزه پنج بخش از آن باقی مانده‌است که عبارتند از یَسنا ، یَشت‌ها، وَندیداد، ویسپِرَد و خُرده‌اوستا.

واژه های نزدیک