[اَ] (ص نسبی) با نقشی چون موج آب یا ابرهای بریده از یکدیگر: کاغذ ابری.

[اِ ری ی] (ع ص نسبی) سوزنگر.

[اَ بَ را] (اِخ) نام جائی یا کوهی است در شام.

( اَ ) (ص نسب.) ۱- پوشیده از ابر. ۲- با نقشی چون موج آب یا ابرهای بریده از یکدیگر: کاغذ ابری.

(صفت نسبی، منسوب به ابر) [abri] ۱. ویژگی آسمان پوشیده از ابر: هوای ابری. ۲. ابرمانند. ۳. چیزی که از ابر ساخته شده باشد: تشک ابری.

سحابی یا میغ‌واره، به ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای گفته می‌شود.

فرهنگ دارویی

قرص سابریل 500 میلی گرم

موارد مصرف: این دارو در درمان کمکی تشنجات پارشیال (فوکال) که با سایر داروها کنترل نمی‎شوند و همچنین درمان اسپاسم شیرخواران (سندرم West) به كار می‎رود.

هشدار: 1- در صورت وجود حالات تهاجمی، تمایلات سایکوتیک، مشکلات رفتاری یا افسردگی یا سابقه هر کدام از آنها، تشنجات میوکلونیک، تشنجات صرع غیاب و نارسایی کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. 2- مصرف این دارو ممکن است باعث اختلالات بینایی غیرقابل برگشت شود.

عوارض: 1- در صورت وجود حالات تهاجمی، تمایلات سایکوتیک، مشکلات رفتاری یا افسردگی یا سابقه هر کدام از آنها، تشنجات میوکلونیک، تشنجات صرع غیاب و نارسایی کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. 2- مصرف این دارو ممکن است باعث اختلالات بینایی غیرقابل برگشت شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان این دارو با فنی‎توئین یا فنوباربیتال موجب کاهش غلظت خونی فنی‎توئین یا فنوباربیتال می‎شود. با مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که عوارض چشمی دارند مانند کلروکین، هیدروکسیکلروکین و فنوتیازین‎ها و یا داروهایی که باعث بروز گلوکوم می‎-شوند مانند داروهای ضد‎آدرنرژیک یا ضدکولینرژیک، احتمال بروز عوارض چشمی افزایش می‎یابد.

نکات: 1- به دلیل احتمال بروز عوارض چشمی، بیمار به طور منظم و هر 3 ماه یک بار باید از نظر چشم‎ پزشکی بررسی شود. 2- در صورت بروز هر گونه اشکال در دید باید به پزشک مراجعه شود. 3- در طول مدت مصرف این دارو در رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری یا دقت دارند، باید احتیاط نمود. 4- قطع ناگهانی مصرف دارو ممکن است باعث بروز تشنج شود.