[اَ رَ] (ع ص، اِ) آنکه به برص مبتلا باشد. برص دار. پیس. (مهذب الاسماء). پیسه. پیس اندام. پیست. اَبقع. اَسلع. مؤنث: بَرْصاء. ج، بُرْص :

(اَ رَ) [ ع. ] (ص.) ۱- کسی که به برص مبتلا باشد؛ پیسه. ۲- ماه، قرص ماه.

(صفت) [عربی] (پزشکی) [قدیمی] [abras] مبتلا به بیماری برص.

پیس، جذام، خوره قرص‌ماه، قمر، ماه

زال , ادم سفيد مو و چشم سرخ , شخص فاقد مواد رنگ دانه