[اَ رَ] (ع ن تف) سردتر.

[اَ رَ] (ع ص) سیاه و سفید.

[اَ رَ] (ع اِ) پلنگ نر. مؤنث: اَبْرَده. ج، ابارد.

[اَ رُ] (ع اِ) جِ بُرد.

(اَ رَ) [ ع. ] (ص تف.) سردتر، باردتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [abrad] ۱. سردتر. ۲. [مجاز] فاقد جذابیت و گیرایی؛ بی‌مزه.

واژه های نزدیک