[اَ] (ع اِ) جِ بُرج :

[اَ] (ع ص، اِ) جِ بَرَج. خوبرویان.

[اِ] (ع مص) برج ساختن.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) ۱- جِ برج ؛ برج‌ها، دوازده برج منطقه البروج. ۲- کوشک و قلعه.

(اسم) [عربی، جمع بُرْج] [قدیمی] [abrāj] = برج