فرهنگ دهخدا

ابدالدهر

[اَ بَ دُدْ دَ] (ع اِ مرکب، ق مرکب) همیشه :

فرهنگ معین

ابدالدهر

(اَ بَ دُ دَ) [ ع. ] (ق.) تا ابد، به طور همیشگی.

فرهنگ عمید

ابدالدهر

(قید) [عربی] [abado(a)ddahr] به‌طور همیشگی؛ تا ابد.