فرهنگ دهخدا

ابدالابد

[اَ بَ دُلْ اَ بَ] (ع اِ مرکب، ق مرکب) همیشه.

فرهنگ عمید

ابدالابد

(قید) [عربی] [قدیمی] [abado(a)labad] ۱. به‌طور همیشگی؛ تا ابد. ۲. (اسم) زمان بی‌پایان.

واژه های نزدیک