فرهنگ عمید

ابدالآباد

(قید) [عربی] [قدیمی] [abado(a)lābād] ۱. به‌طور همیشگی؛ تا ابد. ۲. (اسم) زمان بی‌پایان.