گله گله ريزي . نثارسازي . پراکندگي

گله گله ريزى ،نثارسازى ،پراکندگى

فرهنگ لغات عمومي
گله گله ریزی،نثارسازی،پراکندگی

the act of combining one thing at intervals among other things(n)

Synonyms: interspersal interspersion

Hypernyms: combination combining compounding

Examples: the interspersion of illustrations in the text