بطور پايان ناپذير . چنانکه تمام نشود . بطور بسيار دراز

بطور پايان ناپذير،چنانکه تمام نشود،بطور بسيار دراز

فرهنگ لغات عمومي
بطور پایان ناپذیر،چنانکه تمام نشود،بطور بسیار دراز

all the time; seemingly without stopping(r)

Synonyms: endlessly interminably

Examples: a theological student with whom I argued interminably her nagging went on endlessly