فرهنگ برق

interference

تداخل

آلودگی هوای ورودی به برج خنک کننده توسط یک منبع حرارتی که درنزدیکی برج قرار دارد

تداخل

تداخل

مداخله كردن

تداخل

دخالت ، فضولي .تداخل ، مداخله ، معارضه .

دخالت . فضولي

تداخل ،انترفرنس ،معارضه ،ممانعت غيرمجاز،دخالت ،فضولىعلوم مهندسى : تداخل امواجکامپيوتر : مداخلهالکترونيک : تداخلقانون ـ فقه : مداخله ،مانعشيمى : تداخلروانشناسى : تداخلورزش : تداخل ،سد کردن غيرمجاز راه حريفعلوم هوايى : تداخلعلوم دريايى : سد کردن غيرمجاز راه حريف

فرهنگ لغات عمومي
پامیان گذاری،دخالت،مداخله،دخل و تصرف برخورد،تصادف،معارضه
فرهنگ لغات رايانه
[تداخل] سیگنالهای خارجی که روی عملکرد کانال ارتباطاتی اثر میگذارند. همچنین، سیگنالهای الکترومغناطیسی تولید شده به وسیله دستگاههای الکترونیکی مانند کامپیوترها که میتوانند در دریافت امواج رادیویی یا تلویزیونی تداخل ایجاد کنند.
فرهنگ لغات الکترونيک
تداخل
فرهنگ لغات عمران و معماري
تداخل
فرهنگ لغات مکانيک
تداخل امواج
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
تداخل
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
تداخل
فرهنگ لغات مديريت
دخالت
فرهنگ لغات حقوق و فقه
دخالت
فرهنگ لغات روانشناسي
تداخل
فرهنگ لغات علوم سياسي
دخالت
فرهنگ لغات فلسفه
معارضه ،دخالت ، تعرض
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
تداخل
فرهنگ لغات علوم پايه
تداخل (فیزیک)
فرهنگ لغات تربيت بدني
تداخل

مهندسی کامپیوتر:
alternate-channel interference
تداخل کانال – غیر
برق قدرت و مخابرات:
anti – interference aerial system
دستگاه آنتن کم‌تداخل
برق قدرت و مخابرات:
anti – interference arrangement
دستگاه پاد القا
برق قدرت و مخابرات:
anti – interference capacitor
خازن ضدّ تداخل
برق قدرت و مخابرات:
anti- interference aerial
آنتن کم‌تداخل
عمومی :
anti interference capacitor
خازن ضد تداخل
مهندسی مکانیک:
anti interference capacitor
خازن ضد تداخل
عمومی :
anti interference device
دستگاه ضد تداخل
مهندسی مکانیک:
anti interference device
دستگاه ضد تداخل
عمومی :
armature interference
اغتشاش آرمیچر
برق قدرت و مخابرات:
armature interference
اغتشاش آرمیچر
عمومی :
atmospheric interference
پارازیت جوی
برق قدرت و مخابرات:
atmospheric interference
پارازیت جوی
زمین شناسی:
atmospheric interference
تداخل جَوی
عمومی :
biplane interference
تداخل آیرودینایکی بین دو بال که روی یکدیگر قرار گرفته اند
علوم پایه:
biprism interference (optics)
تداخل دو منشوری (اپتیک)
برق قدرت و مخابرات:
burst of interference
ضربه تداخل
زیست شناسی:
centromere interference
تداخل سانترومر ، تداخل میانپار
زیست شناسی:
centromere interference
تداخل سانترومر ، تداخل میانپار
زیست شناسی:
chaisma interference
تداخل چلیپا، دخالت تقاطع ، دخالت کیازما
زیست شناسی:
chromatid interference
تداخل کروماتیدی
برق قدرت و مخابرات:
colour subcarrier interference
اختلالِ حامل رنگ
عمومی :
constructive interference
تداخل فزاینده
مهندسی شیمی:
constructive interference
تداخل سازنده
علوم پایه:
constructive interference
تداخل سازنده
علوم پایه:
constructive interference (phys)
تداخل سازنده (فیزیک)
تربیت بدنی:
contextual interference
تداخل ضمنی یا زمینه ای

a policy of intervening in the affairs of other countries(n)

Synonyms: interference intervention

Hypernyms: foreign policy

Antonyms: noninterference nonintervention

the act of hindering or obstructing or impeding(n)

Synonyms: hinderance hindrance interference

Hyponyms: antagonism bar complication deterrence foiling frustration obstruction prevention thwarting

Hypernyms: act deed human action human activity

electrical or acoustic activity that can disturb communication(n)

Synonyms: disturbance interference noise

Hyponyms: atmospheric static atmospherics background background signal clutter crosstalk fadeout jitter static white noise xt

Hypernyms: trouble

(American football) blocking a player's path with your body(n)

Synonyms: interference

Hypernyms: block blocking

Examples: he ran interference for the quarterback

any obstruction that impedes or is burdensome(n)

Synonyms: encumbrance hinderance hindrance hitch incumbrance interference preventative preventive

Hyponyms: clog speed bump

Hypernyms: impediment impedimenta obstructer obstruction obstructor

Interference is the act of interfering, invading, or poaching. Interference may also refer to: