نهی ممنوع كردن ، حرام نمودن

بازداشتن ، محجور کردن ، نهي کردن . قدغن ، تحريم ، منع ، جلوگيري ، ممنوعيت ، نهي ، حکم بازداشت ، حکم نهي ،حکم‌اداري،

قدغن.تحريم.منع.جلوگيري.ممنوعيت.نهي.حکم بازداشت.حکم نهي.حکم اداري.بازداشتن.محجور کردن .نهي کردن

قدغن کردن ،محروم کردن ،جدا کردن ،ممانعت کردن اجراى عمليات ممانعتى ،قدغن ،تحريم ،منع ،جلوگيرى ،ممنوعيت ،حکم بازداشت ،حکم نهى ،حکم ادارى ،بازداشتن ،محجور کردن ،نهى کردنقانون ـ فقه : نهى کردنبازرگانى : حکم بازداشتعلوم نظامى : قرق کردن

فرهنگ لغات عمومي
قدغن،نهی،حکم بازداشت،حکم نهی،حکم اداری،محجور
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
حکم بازداشت
فرهنگ لغات مديريت
ممنوع کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
ممنوع کردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
قدغن کردن

حقوق :
interdict order
دستور منع

an ecclesiastical censure by the Roman Catholic Church withdrawing certain sacraments and Christian burial from a person or all persons in a particular district(n)

Synonyms: interdict

Hypernyms: animadversion censure

destroy by firepower, such as an enemy's line of communication(v)

Synonyms: interdict

Hypernyms: destroy destruct

a court order prohibiting a party from doing a certain activity(n)

Synonyms: interdict interdiction

Hypernyms: ban court order prohibition proscription

command against(v)

Synonyms: disallow forbid interdict nix prohibit proscribe veto

Hyponyms: ban bar criminalise criminalize debar enjoin exclude illegalise illegalize outlaw

Hypernyms: command require

Examples: I forbid you to call me late at night Mother vetoed the trip to the chocolate store Dad nixed our plans

Antonyms: allow countenance let permit

In Catholic canon law, an interdict is an ecclesiastical censure, or ban that prohibits certain persons or groups from participating in particular rites, or that the rites and services of the church are prohibited in certain territories for a limited or extended time.

واژه های نزدیک