معاوضه پذيري .تبادل پذيري .قابليت مبادله .ترادف .تناوب

فرهنگ جامع

interchangeability

قابليت تبادلعلوم مهندسى : قابليت تعويض

فرهنگ جامع

interchangeability

فرهنگ لغات عمومي
معاوضه پذیری،تبادل پذیری،قابلیت مبادله،ترادف،تناوب
فرهنگ لغات رايانه
مبادله پذیری
فرهنگ لغات الکترونيک
قابلیت تبادل
فرهنگ لغات مکانيک
تعویض پذیری
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
تعویض‌پذیری
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
قابلیت مبادله
فرهنگ لغات حسابداري
قابلیت مبادله
فرهنگ لغات علوم پايه
تعویض‌پذیری

مهندسی کامپیوتر:
disk interchangeability
تعویض پذیری دیسک

the quality of being capable of exchange or interchange(n)

Synonyms: exchangeability fungibility interchangeability interchangeableness

Hyponyms: commutability convertibility duality inconvertibility liquidity permutability permutableness replaceability substitutability transferability transposability

Hypernyms: changeability changeableness

Antonyms: unexchangeability

Interchangeability can refer to:

  • Interchangeable parts, the ability to select components for assembly at random and fit them together within proper tolerances
  • Interchangeability, the ability that an object can be replaced by another object without affecting code using the object
  • Interchangeable random variables in mathematics