فرهنگ برق

intelligence signal

سیگنال اطلاعات هر سیگنالی که اطلاعاتی نظیر رمز، نمودارها و تصاویر نمابر ، موسیقی ، تصاویر تلویزیونی ، وصحبت را حمل می کند .

فرهنگ جامع

intelligence signal

الکترونيک : پيام خبرى