فرهنگ برق

insulating material

ماده عایق کننده

فرهنگ عمران

insulating material

ماده عایقبندی

فرهنگ معماری

insulating material

ماده عایقبندی

فرهنگ جامع

insulating material

مواد عايق ،ماده عايقعلوم مهندسى : ماده ايزوله کنندهالکترونيک : نارسانامعمارى : جسم عايق

a material that reduces or prevents the transmission of heat or sound or electricity(n)

Synonyms: insulant insulating material insulation

Hyponyms: corkboard lagging

Hypernyms: building material