(برق ) ماده مقاومت کننده ، مقاوم.

برق ماده مقاومت کننده . مقاوم

عايق ،(برق )ماده مقاومت کننده ،مقاومعلوم مهندسى : ماده عايق

فرهنگ لغات عمومي
عایق،ماده عایق
فرهنگ لغات الکترونيک
ماده نارسانا
فرهنگ لغات عمران و معماري
مصالح عایقکاری
فرهنگ لغات مکانيک
عایق

a material that reduces or prevents the transmission of heat or sound or electricity(n)

Synonyms: insulant insulating material insulation

Hyponyms: corkboard lagging

Hypernyms: building material