خریدوفروش به مبادلهٔ یک کالا یا خدمت با پول گفته می‌شود.

واژه های نزدیک