در اصطلاح حقوقی اصطلاحی است که در خصوص صدق ولد به شوهر میباشد و شرط صحت فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال میباشد.و در ماده1158 قانون مدنی به آن پرداخته است.

فراش می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد:

  • فراش در زبان فارسی به معنی پهن‌کنندهٔ فرش، پیشخدمت و خدمتکار است.
  • فراش، روستایی در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه ایران