غَرم ، شهری است در کشور تاجیکستان. شهر غرم در درهٔ رشت در ناحیه‌های تابع جمهوری واقع شده‌است.

واژه های نزدیک