در قانون اصطلاحات ارضی،زارع به کسی اطلاق میگردد که مالک زمین نیست ولی با عوامل زراعتی و به کمک افرادی در زمینی که متعلق به مالک زمین است به عمل زراعت مشغول است و مقداری از محصول را به صورت نقدی و یا غیر نقدی در اختیار مالک قرار میدهد.

زارع به معنی کشاورز می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • رحیم زارع، نماینده مجلس
  • مازیار زارع، بازیکن فوتبال اهل ایران
  • ستار زارع، بازیکن فوتبال اهل ایران
  • هم‌زارع، روستایی از توابع بخش جلگه زوزن و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران
  • خانه زارع، مربوط به دوره قاجار در شیراز
  • حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  • علی‌آباد زارع، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان یزد ایران
  • زارع کندی یا ظاهر کندی (شاهین‌دژ)، روستایی از دهستان چهاردولی ، بخش کشاورز ، شهرستان شاهین‌دژ