(اِ دِ) [ فر. ] (اِ.) عارضه یا بیماری عام، بیماری ای که به عموم مردم سرایت کرده باشد، مسری، همه گیر (فره).

(اسم مصدر) [فرانسوی: épidémie] [epidemi] ۱. (پزشکی) شیوع بیماری‌ای که می‌تواند افراد بسیاری را هم‌زمان مبتلا کند. ۲. [مجاز] شیوع یک پدیده یا رفتار.

بیماری‌شایع، شیوع، عالمگیر، مسری، همه‌جاگیر

همه‌گیری یا اِپیدِمی یا اِپیدِمیک بروز بیش از حد یک بیماری یا عارضه در جمعیتی معین را گویند. اپیدمی شیوع سریع بیماری عفونی به تعداد زیادی از افراد در یک جمعیت خاص در یک دورهٔ زمانی کوتاه، معمولاً دو هفته یا کمتر است. به عنوان مثال، در عفونت‌های مننگوکوک، میزان ابتلا در بیش از ۱۵ مورد در ۱۰۰٬۰۰۰ نفر طی مدت دو هفتهٔ متوالی یک بیماری همه‌گیر محسوب می‌شود.

واژه های نزدیک