(اُ پِ) [ فر. ] (اِ.) ۱- نمایشی که همراه با ساز و آواز و شعر باشد. ۲- محل اجراء این گونه نمایش‌ها.

(اسم) [فرانسوی: opéra] (موسیقی) [operā] ۱. نمایش با ساز و آواز؛ تئاتری که در آن هنرپیشگان فقط شعر و آواز می‌خوانند. ۲. [مجاز] محل اجرای این نوع نمایش.

نمایشی که بازیگران آن به آواز و همراه با موسیقی با یکدیگر حرف بزنند و بازی کنند، اُپِرا نام دارد. اصل آن اروپایی است، اما امروزه در بیشتر کشورها با آن آشنا هستند. اپرا هنری است که بر روی یک سکو یا سن نمایشی که هماهنگ و سازگار با موسیقی ساخته شده‌است، انجام می‌گیرد.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ, ﺩﺭ ﺍﭘﺮﺍﻳﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ﺁﻭﺭﻳﺪ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﭘﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﭘﺮﺍﻳﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ‏ﺩﻫﻴﺪ, ﺍﻣﺎ ﻓﺎﻳﺪﻩ‏ﻯ ﻛﻤﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺮﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺑﻪ ﺍﭘﺮﺍ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ: ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﭘﺮﺍ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺸﻮﺵ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﭘﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻳﻚ ﺍﭘﺮﺍﻱ ﺑﺰﺭﮒ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

فرهنگ دارویی

میناپرازین

موارد مصرف: پیپرازين در درمان آلودگي به كرم‌هاي نخي و گرد مصرف می‌شود.

هشدار: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين، شستن لباس‌هاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند. 2- در عفونت‎‌هاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

فرهنگ دارویی

ايراپراكس

موارد مصرف: پیپرازين در درمان آلودگي به كرم‌هاي نخي و گرد مصرف می‌شود.

هشدار: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين، شستن لباس‌هاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند. 2- در عفونت‎‌هاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

فرهنگ دارویی

رزاپرازول

موارد مصرف: پیپرازين در درمان آلودگي به كرم‌هاي نخي و گرد مصرف می‌شود.

هشدار: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: درصورت وجود نارسایی كليه، بيماري كبدي،‌ بيماري نورولوژيك با احتياط فراوان مصرف شود.

نکات: 1- در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين، شستن لباس‌هاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند. 2- در عفونت‎‌هاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

موارد مصرف: این دارو درمان زخم‎‌هاي خوشخيم معده و دوازدهه، زخم‌هاي وابسته به هليكوباكتر پيلوري، سندرم زولينگر– اليسون، به منظور كاهش اسيد معده در جراحي و پيشگيري كوتاهمدت بازگشت محتويات معده به مري و درمان مصرف می شود.

هشدار: 1- در نارساییهای کبدی نباید بیش از روزانه 20 میلیگرم تجویز شود. 2- این دارو میتواند علائم سرطان معده را بپوشاند. 3- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند باید مقادیر کافی کلسیم و ویتامین دی دریافت کنند.

عوارض: 1- در نارساییهای کبدی نباید بیش از روزانه 20 میلیگرم تجویز شود. 2- این دارو میتواند علائم سرطان معده را بپوشاند. 3- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند باید مقادیر کافی کلسیم و ویتامین دی دریافت کنند.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با دارو‌هاي ضدانعقاد خوراكي مانند وارفارين باعث افزايش اثر وارفارين می‌گردد. مصرف همزمان اين دارو با ديازپام و دارو‌هاي ضدصرع، مانند فني‎توئين، باعث افزايش اثر این داروها می‌گردد.

نکات: 1- در صورت بروز سوء‌هاضمه، اسهال و كهير طي درمان به پزشك مراجعه شود. 2- در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد. 3- كپسول دارو باید نیم ساعت قبل از غذا و ترجيحاً در صبح مصرف شود.