[اِ رَ / رِ] (اِ)(1) درختچه ای در مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی.

(اِ رَ یا رِ) (اِ.) نام دو گونه درختچه از تیره گل سرخیان که مخصوص مرز فوقانی جنگل‌های شمال ایران می‌باشند و در جنگل‌های ارسباران و ییلاق‌های نور در ۲۸۰۰ متر ارتفاع دیده می‌شوند و در همدان و قم و تفرش و دماوند نیز دیده شده‌اند.

(اسم) [فرانسوی: spirée] (زیست‌شناسی) [espire] گیاهی علفی و پایا از خانوادۀ گل‌سرخ.

اسپیره مترادف نام یک گونه از سرده اسپیره است.