فرهنگ معین

استعانت

(اِ تِ نَ) [ ع. استعاثه ] (مص م.) یاری خواستن، کمک طلبیدن.

فرهنگ عمید

استعانت

(اسم مصدر) [عربی: استعانة] [esteānat] ۱. یاری خواستن؛ کمک خواستن. ۲. کمک؛ یاری. ۳. (ادبی) در بدیع، آوردن شعر شاعری در کلام یا شعر خود برای کمک به مراد و مقصود خویش.

کمک، مدد، مددطلبی، معاضدت، یاری، یاری‌خواهی