[اِ] (فرانسوی، اِ)(1) دورهء خدمتی که داوطلبان و مبتدیان برای فراگرفتن معلومات و تجارت پیش از استخدام و اشتغال رسمی گذرانند.

(اسم) [فرانسوی: stage] [estāž] دوره‌ای که داوطلب شغل، در اداره یا مؤسسه‌ای برای فراگرفتن کار می‌گذراند؛ کارآموزی.

موارد مصرف: استامينوفن در تسكين درد‌هاي ملايم تا متوسط و به عنوان ضدتب به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: كلستيرامين جذب استامينوفن را كاهش و متوكلوپراميد موجب تسريع جذب آن می‌شود. مصرف همزمان اين دارو با ساير دارو‌هاي ضددرد و ضدالتهاب غيراستروئيدي ممكن است عوارض كليوي را افزايش دهد.

نکات: در مصرف طولاني يا بيماران مبتلا به الكليسم احتمال آسيب كبدي تشديد ميگردد.

فرهنگ دارویی

استاژل-سی

موارد مصرف: استامينوفن در تسكين درد‌هاي ملايم تا متوسط و به عنوان ضدتب به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- در بيماران ديابتي، احتمال مثبت شدن كاذب تست قندخون وجود دارد. 2- در صورت وجود بيماري كبد و هپاتيت ويروسي با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: كلستيرامين جذب استامينوفن را كاهش و متوكلوپراميد موجب تسريع جذب آن می‌شود. مصرف همزمان اين دارو با ساير دارو‌هاي ضددرد و ضدالتهاب غيراستروئيدي ممكن است عوارض كليوي را افزايش دهد.

نکات: در مصرف طولاني يا بيماران مبتلا به الكليسم احتمال آسيب كبدي تشديد ميگردد.

واژه های نزدیک