[اِ] (اِ) فوطه. لنگ. (غیاث اللغات). لنگی. (برهان). قطیفه. تنکه :

[اِ] (ع اِ) چادر. دقرور. دقروره. دقراره. خصار. (منتهی الارب). چادری که بر میان بندند. ملحفه. لنگ. جامهء نادوخته که بدان نیم زیرین تن پوشند و رداء آنچه بدان نیم زبرین پوشند. قال الله تعالی: العظمه ازاری و الکبریاء ردائی. (حدیث قدسی). و لباس ایشان [ مردم مهجر ] ازار است. (حدود العالم). و ایشان همه [ شهر سریر بعربستان ] ازار و ردا پوشند. (حدود العالم). || شلوار. مئزر. (دهار) (مؤید الفضلاء). سراویل. (منتهی الارب).(1) حقو. حقوه. حِقاء: تبان؛ ازار خرد که عورت مغلظه را پوشد. سراویل اسماط؛ ازار بیحشو یعنی یکتاه. (منتهی الارب). ازاره، واحد ازار. ج، آزِرَه، اُزر، اُزُر. (مقدمه الادب). || جامهء اندرون. (مقدمه الادب). || نطاق. || هر چیز که بپوشد ترا. || لحاف. || زن. زوجه. || میش. گوسفند ماده. || نفس. ذات. || پرهیزکاری. عفت. || اخضرار ازار؛ برآمدن موی زهار. || جوانی.

[اَزْ زا] (اِ) نامی است که در شهسوار بدرخت آزاد دهند. رجوع به آزاد و آزاددرخت شود.

( اِ ) (اِ.) ۱- زیرجامه، شلوار. ۲- دستار، فوطه.

(~.) (اِ.) = ازاره. ایزاره. هزاره: پایاب، قعر آب.

(اسم) [عربی] [ezār] ۱. شلوار. ۲. [قدیمی] لنگی که به کمر می‌بستند؛ لنگی؛ فوطه. ۳. [قدیمی] هرچیزی که با آن بدن را می‌پوشاندند؛ پوشاک.

(اسم) ‹ایزار، ازاره، هزاره› [قدیمی، مجاز] [ezār] ۱. پایین هرچیز. ۲. = ازاره

قطیفه، لنگ پیجامه، تنبان، زیرجامه، زیرشلواری

ازار، روستایی است از توابع بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس در استان مازندران ایران.

موارد مصرف: اين دارو مخلوطي از پيپراسيلين و تازوباكتام است كه در درمان عفونتهاي ناشي از ارگانيسمهاي مقاوم به پيپراسيلين از جمله پسودوموناس آئروژينوزا مصرف میشود.

هشدار: در بيماران مبتلا به نارسایی كليه، فيبروز سيستيك و سابقه بيماريهاي گوارشي به ويژه كوليت پسودوممبران ناشي از آنتي‎بيوتيك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در بيماران مبتلا به نارسایی كليه، فيبروز سيستيك و سابقه بيماريهاي گوارشي به ويژه كوليت پسودوممبران ناشي از آنتي‎بيوتيك بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان مقادير زياد اين دارو با دارو‌هاي ضدانعقاد كوماريني، هپارين و دارو‌هاي ضدالتهاب غيراسترویيدي احتمال بروز خونريزي ممكن است افزايش يابد. با مصرف همزمان اين دارو با دارو‌هاي ترومبوليتيك احتمال بروز خونريزي شديد وجود دارد. مصرف همزمان پنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهش كليرانس و مسموميت با متوتركسات میشود.

نکات: 1- در تزريق عضلاني پيپراسيلين نبايد بيش از 2 گرم از دارو در يك محل تزريق شود. 2- بيماران مبتلا به نارسایی كليه ممكن است به كاهش مقدار مصرف نياز داشته باشند. 3- مخلوط كردن پنيسيلينها با آمينوگليكوزيد‌ها توصيه نمیشود. 4- مصرف اين دارو در كودكان با سن کمتر از 2 سال توصيه نمیشود.