[اَ بو / اَ بَ / بُ] (اِ) تصحیفی و لحنی از امرود (در رامسر و شهسوار و لاهیجان). میوه ایست که آنرا امرود گویند. (برهان قاطع). کمثری. و رجوع به اربودار و امرود شود. || اَربه. خرما هندوی وحشی.

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [arbu] =گلابی

آربو یک شهرستان در اسپانیا است که در استان پنتبدرا واقع شده‌است.

موارد مصرف: كربوپلاتين در درمان كارسينوماي تخمدان، ريه، سر و گردن، بيضه، درمان سرطان اندومتر، مری، مثانه، سینه و رحم مصرف می شود.

نکات: 1- انفوزيون وريدي كربوپلاتين طي 60-15 دقيقه انجام شود. كربوپلاتين از طريق انفوزيون مداوم وريدي طي 24ساعت نیز قابل تجويز است. 2- تقسيم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممكن است شدت تهوع و استفراغ را كاهش دهد.

فرهنگ دارویی

آکاربوز-شفا

موارد مصرف: كربوپلاتين در درمان كارسينوماي تخمدان، ريه، سر و گردن، بيضه، درمان سرطان اندومتر، مری، مثانه، سینه و رحم مصرف می شود.

نکات: 1- انفوزيون وريدي كربوپلاتين طي 60-15 دقيقه انجام شود. كربوپلاتين از طريق انفوزيون مداوم وريدي طي 24ساعت نیز قابل تجويز است. 2- تقسيم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممكن است شدت تهوع و استفراغ را كاهش دهد.

موارد مصرف: آكاربوز به منظور كاهش قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع II مصرف ميشود.

هشدار: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

عوارض: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان آكاربوز با ساير داروهاي كاهنده قند خون ممكن است باعث بروز افت قند خون شود. مصرف همزمان آكاربوز با فرآوردههاي حاوي آنزيمهاي گوارشي (مانند پانكراتين و دايجستيو) و يا مواد جاذب ( مانند زغال فعال و دايمتيكون) ممكن است باعث كاهش اثرات درماني آن شود.

نکات: آكاربوز بايد در شروع مصرف غذا و یا همراه با آن مصرف شود.

فرهنگ دارویی

آکاربوز-حکیم

موارد مصرف: كربوپلاتين در درمان كارسينوماي تخمدان، ريه، سر و گردن، بيضه، درمان سرطان اندومتر، مری، مثانه، سینه و رحم مصرف می شود.

نکات: 1- انفوزيون وريدي كربوپلاتين طي 60-15 دقيقه انجام شود. كربوپلاتين از طريق انفوزيون مداوم وريدي طي 24ساعت نیز قابل تجويز است. 2- تقسيم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممكن است شدت تهوع و استفراغ را كاهش دهد.

موارد مصرف: آكاربوز به منظور كاهش قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع II مصرف ميشود.

هشدار: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

عوارض: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان آكاربوز با ساير داروهاي كاهنده قند خون ممكن است باعث بروز افت قند خون شود. مصرف همزمان آكاربوز با فرآوردههاي حاوي آنزيمهاي گوارشي (مانند پانكراتين و دايجستيو) و يا مواد جاذب ( مانند زغال فعال و دايمتيكون) ممكن است باعث كاهش اثرات درماني آن شود.

نکات: آكاربوز بايد در شروع مصرف غذا و یا همراه با آن مصرف شود.

موارد مصرف: آكاربوز به منظور كاهش قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع II مصرف ميشود.

هشدار: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

عوارض: 1. عملکرد کبدی بیمار باید پایش شود. 2. این دارو میتواند کمی قند خون ناشی از مصرف سولفونیل اورهها یا انسولین را تشدید کند. این عارضه فقط با گلوکوز خوراکی قابل درمان است و به سوکروز و سایر منابع قندی پاسخ نمیدهد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان آكاربوز با ساير داروهاي كاهنده قند خون ممكن است باعث بروز افت قند خون شود. مصرف همزمان آكاربوز با فرآوردههاي حاوي آنزيمهاي گوارشي (مانند پانكراتين و دايجستيو) و يا مواد جاذب ( مانند زغال فعال و دايمتيكون) ممكن است باعث كاهش اثرات درماني آن شود.

نکات: آكاربوز بايد در شروع مصرف غذا و یا همراه با آن مصرف شود.