(اِ قَ) [ ع. اراقه ] ۱- (مص م.) ریختن آب یا مایعات. ۲- (مص ل.)شاشیدن.

(اسم مصدر) [عربی: اراقة] ‹اراقه› [قدیمی] [erāqat] ۱. ریختن آب، خون، یا مایع دیگر؛ ریختن. ۲. ادرار کردن.