(اُ دُ کُ لُ) [ فر. ] (اِ.) مایع خوشبو کننده‌ای مرکب از آب، الکل و عطرهای مختلف مأخوذ از شهر کلن آلمان که مرکز ساخت آب‌های معطر است.

(اسم) [فرانسوی: eau de cologne] [od[o]kolon] مایع خوش‌بوکننده‌ای حاوی آب، الکل، و اسانس که برای معطر کردن پوشاک، بدن، و صورت کاربرد دارد.

اُدْکُلُن یا اُدُکُلُن یا اُدوکُلُن ‏ عطری است که در کلن آلمان به وجود آمده‌است. این واژه در لغت به معنای «آبِ کُلن» است. این معجونِ محبوب اولین بار توسط یوهان ماریا فارینا در سال ۱۷۰۹ ترکیب شد. معمولاً به عطرهایی که در ترکیبشان ۲ تا ۵ درصد پرفیوم استفاده می‌شود، از لحاظ فنی ادکلن می‌گویند. در ترکیب ادکلن معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد الکل به کار می‌رود.