[اِ ری ی] (ع ص نسبی)(1) منسوب به اداره. || عضو اداره.

( اِ) [ ع - فا. ] (ص نسب.) ۱- منسوب به اداره، وابسته به اداره. ۲- آن که در اداره کار کند.

(صفت نسبی، منسوب به ادارَة) [عربی: اداریّ] [edāri] ۱. مربوط به اداره: میز اداری. ۲. کارمند اداره. ۳. ویژگی کاری که در اداره انجام می‌شود: جریان اداری.

حقوق‌بگیر، کارمند، مستخدم، سازمانی

اداری در هند است که در اوتار پرادش واقع شده‌است.

واژه های نزدیک