[اَ ژَ نَ / نِ] (اِ) اخکوزنه. گوی گریبان. اِلمَک. عُروه. دگمه:

فرهنگ عمید

اخکوژنه

(اسم) ‹اخگوژنه، اخکوزنه، اخکوزه، اخکوژه، اخکوبه، اخکوچه، اخکویه› [قدیمی] [axgužane] تکمه؛ دگمه: ♦ درّ دری فلک که مهر است / اخکوژنهٴ کلاه او باد (فریدالدین احول: مجمع‌الفرس: اخکوژنه).