[اَ] (ع اِ) جِ اُحدوثه. افسانه ها. سخنها. || جِ حَدیث. روایات. آثار. اخبار. || چیزهای نو.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) ۱- جِ احدوثه ؛ افسانه‌ها، سخن‌ها. ۲- جِ حدیث ؛ روایات، اخبار.

(اسم) [عربی، جمعِ حدیث و اُحدُوثَة] [ahādis] = حدیث

حدیث، در اصطلاح مسلمانان، به روایتی از آنچه محمد گفت یا انجام داد، گفته می‌شود. گاه ممکن است سخنان امامان شیعه، صحابه‌های محمد و دیگر اشخاص صدر اسلام نیز حدیث نامیده شود، هر چند در منابع متاخرتر به چنین روایاتی «اثر» یا «خبر» می‌گویند تا آن‌ها را از احادیث محمد متمایز کنند.