(اسم) [عربی: ابناء، جمعِ ابن] [abnā] = ابن ⟨ابنای بشر: آدمیزادگان. ⟨ ابنای جنس: [قدیمی] هم‌جنسان. ⟨ ابنای روزگار (عصر، زمان، دهر): [قدیمی، مجاز] مردم هم‌عصر؛ مردم روزگار.

خبرگزاری اهل بیت، ابنا یا خبرگزاری ابنا، برای انعکاس اخبار شیعیان جهان، زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت فعالیت می‌کند. سید علیرضا حسینی، مدیرعامل این خبرگزاری است. این خبرگزاری دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.