[اَ] (ع ص، اِ) طعام خشک.

[اَ] (ع مص) متهم کردن. تهمت نهادن. || سیاه شدن خون در زخم. مردن خون.

[اَ بِ] (ع ص) غلیظ و سطبر از طعام و شراب.

[اِ] (ع اِ) زادهء نرینه از آدمی. فرزند نرینه. پسر :

[اُ بَ] (ع اِ) جِ اُبنه.

( اِ) [ ع. ] (اِ.)۱ - فرزند نرینه، پسر. ۲- پسر، یکی از اصول سه گانه مسیحی، پدر، پسر، روح القدوس.

(اسم) [عربی] [ebn] فرزند ذکور؛ پسر. ⟨ ابن‌عم: [قدیمی] پسرعمو.

پسر، پور، ولد ≠ اب

فرزد ذکور , پسر , ولد , زاد , مولود

اُبُن یا بُن از جشن‌های بودایی- شرقی در یادبود نیاکان درگذشته‌است. اُبُن در ژاپن تعطیل رسمی نیست اما اکثر شرکت‌ها و دفاتر دولتی این روز را تعطیل می‌کنند. در تقویم فعلی زمان اُبُن تقریباً در نیمهٔ ماه اوت (۱۵–۱۳) هشتمین ماه سال است اما در قدیم در نیمهٔ هفتمین ماه سال بوده‌است. بعضی معتقدند که با برپایی مراسم و خیرات کردن در روزهای اُبُن روح مردگان شاد می‌شود. امروزه مراسم اُبُن اغلب به روش آیین بودایی برگزار می‌شود. کلمهٔ اُبُن کوتاه شده کلمهٔ بودایی «ئورابونه» یا همان اورابانا در زبان سانسکریت است و به معنی کسی را از شکنجه و عذاب جهنم نجات دادن است. بعضی معتقدند که بودا مادر یکی از شاگردانش را که در جهنم انداخته شده بود نجات داده‌است و مراسم ابن امروزی از این ماجرا منشأ گرفته‌است. مدت ابن به تقویم و مکان بستگی دارد یعنی زمان برگزاری در استانهای مختلف ژاپن متفاوت است.