[اِ] (معرب، اِ) معرب آبری (تاج العروس) یا آبریز. ظرف سفالین برای شراب :

( ا ِ) [ معر. ] (اِ.) ۱- کوزه. ۲- ظرف سفالین با دسته و لوله برای آب یا شراب. ۳- آفتابه، لولهین. ۴- مطهره. ۵- وزنی معادل دو من.

(~.) [ معر. ] (اِ.) ۱- شمشیر بسیار درخشنده. ۲- زن صاحب جمال.

(اسم) [معرب، مٲخوذ از فارسی: آبریز] [قدیمی] [ebriq] نوعی ظرف سفالی یا بلوری لوله‌دار و دارای دسته که در آن آب یا شراب می‌ریختند.

آفتابه، لولهنگ کوزه، مشربه

ابریق، واژه‌ایست که از فارسی وارد عربی شده و معرب آبری به معنای آبریز یا تاج عروس است. ابریق به معنای کوزه یا آفتابه در انواع فلزی، سفالین و حتی چرمی وجود داشته و برای نگهداری مایعات همچون آب و شراب و همچنین برای طهارت به‌کار می‌رفته است.

واژه های نزدیک