(اسم مصدر) [عربی: ابداء] [قدیمی] [ebdā] ۱. آغاز کردن؛ شروع کردن؛ ابتدا کردن. ۲. آشکار کردن.

(قید) [عربی] [abadan] ۱. هرگز؛ هیچ‌گاه. ۲. [قدیمی] همیشه؛ برای همیشه؛ جاودانه.

اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن , هميشه , همواره , هرگز , هيچ , اصلا , درهر صورت , هيچگاه , هيچ وقت , ابدا , حاشا , هرگز ديگر , ديگر ابدا