[اَ] (ص نسبی) منسوب به ابخاز. از مردم ابخاز :

(صفت نسبی، منسوب به ابخاز، طایفه و ناحیه‌ای در مغرب قفقاز، جزء جمهوری گرجستان) [abxāzi] از مردم ابخاز.

زبان آبخازی زبان ساکنان بومی جمهوری آبخاز(جزو کشور گرجستان) است. این زبان جزو زبان‌های قفقازی و گروه قفقازی شمالی می‌باشد.