[اَ] (اِ) آبان. آبانماه. ماه هشتم سال شمسی فارسی مطابق عقرب عربی و تشرین اول سریانی. و آن ماه دوم خزانست. اقطمبریوس رومی از دهم مهر تا دهم آبان باشد :

[اَ] (اِخ) نام دو کوه است؛ ابان ابیض در مشرق حاجز و ابان اسود از بنی فزاره باشد و آن دو را ابانان گویند.

[اَ] (اِخ) نام شهری بوده است به کرمان از ناحیهء روذان.

[اِبْ با] (ع اِ) هنگام. گاه. وقت. حین. اوان. || اول هر چیز. ج، ابابین.

( اَ) (اِ.) آبان، هشتمین ماه سال خورشیدی.

(اسم) [قدیمی] [abān] = آبان

شهر تاریخی آبان از شهرهای کهن ایران است که هم‌اکنون شهرستان انار نام دارد. انار یکی از شهرستان‌های استان کرمان است که شمال این استان واقع شده‌است. "شهر انار تا پیش از حمله عرب‌ها به ایران، "آبان" نام داشته‌است. این شهر در دوران باستان بخشی از "ولایت اصطخر" فارس بوده اما از حدود ۱۵۰۰ سال پیش در قلمروی کرمان قرار گرفت."

آبان یشت یکی از یشت‌های اوستاست و با توجه به اینکه مردم کهن این شهر، زرتشتی بوده‌اند؛ احتمال داده شده که نام آبان از اوستا گرفته شده باشد.
در مرکز شهر انار، یک ارگ بزرگ قرار دارد که در دوران ساسانیان ساخته شده‌است.