[اِ حی ی] (ع ص نسبی) ملحدی که همه چیز را مباح شمرد.

(صفت نسبی، منسوب به اباحَة) [عربی: اباحیّ] [ebāhi] = اباحتی

واژه های نزدیک